Textil, optiska fibrer och LEDs står i fokus när doktoranden Barbara Jansen ställer ut resultatet av sin doktorsavhandling i textildesign – ”Composing over time, temporal patterns”. I utställningen på Textilmuseet smälter textil och teknik samman på ett nyskapande sätt. Ljus, ljud och rörelse bildar en enhet som blir en upplevelse för alla sinnen.

– Inom smarta textilierutvecklas ständigt nya arbetssätt som skapar nya visioner för vad man kan göra när det gäller framtidens textildesign, säger Barbara Jansen, som är doktorand vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås, inom Smart Textiles.

Material med förmåga att reagera på rörelser eller andra förändringar i omgivningen och interagera med användaren öppnar upp för helt nya användningsområden för textilier i framtiden.

I utställningen ”Temporal Patterns” visas Barbara Jansens forskning inom Smart Textiles, där hon utforskat rörligt ljus i kombination med textil. I stället för att använda sig av en tvådimensionell textil som har ett enda mönster har Barbara Jansen arbetat med ljus som skapar rörelser och därmed också flera olika mönster. Här visas textila objekt där optiska fibrer och LEDs har integrerats som en aktiv del i den textila strukturen. Fibrerna lyser upp i olika rytmer eller ändrar färg, vilket gör att olika mönsterkompositioner uppstår allt eftersom.

Förhoppningen är att utställningen ska ge en ny syn på vad textil egentligen är.
– Nya, textila uttryck kan hjälpa till att ändra förutfattade meningar och ge helt nya insikter och tolkningar av textil, menar Barbara Jansen.

Temporal Patterns pågår mellan 17 feb – 29 mars på Textilmuseet, Textile Fashion Center i Borås.
Utställningen är ett samarbete mellan Smart Textiles, Textilhögskolan och Textilmuseet.