Står du och brottas med ryggsäckar varje morgon på väg till jobbet? Blir du trampad på tårna inträngd bland de andra resenärerna i t-banevagnen? En studie gjord vid KTH visar hur trängseln i tunnelbanan vid rusningstrafik kan minskas.

Genom att använda bild och ljud för att i realtid informera resenärer om hur fullsatt nästa inkommande tunnelbanetåg är går det att förändra deras beteende. Vet människorna hur fördelningen av resenärer ser ut mellan vagnarna går det att få dem att gå vidare längs med perrongen och välja en tunnelbanevagn med färre passagerare. Detta i god tid innan tåget anländer.

Förutom den uppenbara vinsten – att resenärerna kan slippa stå som packade sillar i en tvärfull tunnelbanevagn – pekar Yizhou Zhangs arbete på en rad andra positiva effekter. Till exempel minskas uppehållstiden i tunnelbanan för en resenär, det går snabbare att kliva av och på tunnelbanan, tunnelbanetrafiken blir mer effektiv och resenärerna blir mer nöjda med sitt resande och därmed också mer benägna att vilja åka lokaltrafik.

Finns det då siffror som pekar på att en jämnare fördelning av resenärerna jämt över tunnelbanevagnarna behövs? Ja, statistisk från SL visar att 20 procent av sätena på tunnelbanans röda linje är tomma under rusningstrafik mellan 16:30 och 17:30.

– De studier jag har gjort berättar att 25 procent av resenärerna ändrar sitt beteende efter att de sett och hört information om hur trängseln ser ut i inkommande tunnelbanetåg. Det går för övrigt inte att uttyda någon skillnad i beteende baserat på resenärernas ålder, säger Yizhou Zhang.

Undersökningen har jämfört hur resenärerna beter sig när de har fått information om trängseln och när de inte har det. Vid den aktuella tunnelbanestationen där studien utfördes, Tekniska högskolan, visade det sig att antalet resenärer i sista tunnelbanevagnen mot T-centralen ökade med 8 procent efter att trängselinformation gavs. Antalet resenärer i första och mittersta vagnen minskade 4 procent var.

– Dessutom visar studien att 97 procent av resenärerna förstod informationen om trängsel i kommande tunnelbanetåg, och 83 procent fann den användbar till mycket användbar, säger Yizhou Zhang.

Studien genomfördes i maj i år, och information till resenärerna gavs via talad röst i högtalare och visuellt via en skärm. De nyare tunnelbanetågen har sensorer som berättar hur mycket last i form vikt de har, och det är denna information Yizhou Zhang använt sig av.

Yizhou Zhangs examensarbete bär titeln ”Real Time Crowding Information (RTCI) Provision:Impacts and Proposed Technical Solution”. Examensarbetet har utförts vid avdelningen för Transportplanering, ekonomi och teknik på KTH med Karl H H Kottenhoff samt Anders Lindahl vid KTH Järnvägsgruppen som handledare.