En trafikolycka har inträffat mellan en traktor och personbil på rv41 nära avfarten till Viskafors.