Under de senaste veckorna har det i media uppmärksammats att flickor och unga kvinnor har ofredats av större killgäng. I vissa fall verkar övergreppen ha varit planerade. Det förekommer också uppgifter om att gärningspersonerna har utgjorts av unga män med utländsk bakgrund. I dag presenterar Stiftelsen Tryggare Sverige en analys av utvecklingen beträffande polisanmälda ofredande i Sverige samt vad som skulle kunna göras för att förebygga denna typ av brott?

Under de senaste veckorna har det i media uppmärksammats att flickor och unga kvinnor har ofredats av större killgäng. I tyska Köln uppger över 90 unga kvinnor att de angreps av ett stort antal män vid ett nyårsfirande. Männen ska ha samlats i en stor grupp i de centrala delarna av staden och därefter omringat de kvinnor som befann sig i området och tagit på deras bröst och rumpor.

I Sverige rapporteras om liknande händelser under nyårsnatten i bland annat Malmö, Karlstad och Kalmar. Det har också framkommit uppgifter om att män flera år i rad sexuellt ofredat flickor i Stockholm under ungdomsfestivalen We Are Sthlm. Senast i raden med rapporter om sexuellt ofredande kommer från badhus i Stockholm och Örebro där unga flickor ofredats.

I dag presenterar Stiftelsen Tryggare Sverige en analys av utvecklingen beträffande polisanmälda ofredande i Sverige samt vad som kan göras för att förebygga denna typ av brott i framtiden (se debattartikel på Svenska Dagbladet Brännpunkt).

Resultaten visar att antalet polisanmälda fall har ökat mycket kraftigt i Sverige under den gångna tioårsperioden. År 2005 gjordes ca 4 800 anmälningar om sexuellt ofredande. Tio år senare uppgår antalet anmälningar till ca 8 700, vilket är en ökning med över 80 procent.

Värt att notera är att hela 43 procent av polisanmälningarna som gjordes år 2014 avser flickor under 18 år, varav flertalet är yngre än 15 år.

Samtidigt fortsätter personuppklaringen att vara låg. Under de senaste åren har i genomsnitt ca 15 procent av de polisanmälda fallen av sexuellt ofredande klarats upp i den meningen att en gärningsperson har knutits till brottet.

Det mycket dåliga utredningsresultatet måste förbättras. Vår bedömning är att åtminstone hälften av de polisanmälda fallen av ofredande måste leda till en riktig lagföring. För det krävs inom polisen enligt våra beräkningar ca 500 årsarbetskrafter.

– Om brotten inte tas på allvar är det kanske bättre att avkriminalisera denna typ av handlingar eftersom signalvärdet annars är att det är riskfritt och fritt fram att sexuellt ofreda unga kvinnor samtidigt som de drabbade lätt får uppfattningen att det är meningslöst att anmäla brott, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Vid sidan av betydelsen att klara upp fler brott måste det brottsförebyggande arbetet utvecklas. Här har diskussionen mest handlat om att på konserter, i folksamlingar och på badhus separera män och kvinnor. Vad blir nästa steg? Separata bussar, nattklubbar och biosalonger? Diskussionen har också handlat om vad unga kvinnor och flickor själva kan göra för att inte drabbas. Om de ska klä sig mindre utmanande, träna karate eller alltid ha en manlig släkting vid sin sida när de går ut förtäljer inte historien. Resonemanget ligger dock farligt nära ett skuldbeläggande av de drabbade.

– Låt händelserna i Köln, Malmö, Kalmar och Stockholm med flera städer bli den väckarklocka som polisen, kommunerna och andra aktörer behöver för att ta det brottsförebyggande arbetet på allvar, och vad kan vara bättre än att börja uppvaknandet med att införa nolltolerans mot sexuellt ofredande, menar Magnus Lindgren.

Rapporten i korthet:

* Antalet polisanmälda ofredanden har ökat med drygt 80 procent under de senaste tio åren, samtidigt fortsätter andelen personuppklarade brott vara runt cirka 15 procent

* Hela 43 procent av polisanmälningarna som gjordes 2014 avser flickor under 18 år, varav flertalet är under 15 år.

* När det gäller åtgärder för att förebygga sexuella ofredanden har diskussionen mest handlat om att på konserter, i folksamlingar och på badhus separera män och kvinnor. Vad blir nästa steg? Separata bussar, nattklubbar och biosalonger? Diskussionen har också handlat om vad unga kvinnor och flickor själva kan göra för att inte drabbas, vilket är ett resonemang som ligger farligt nära ett skuldbeläggande av de drabbade.

* En viktig åtgärd för att förebygga denna typ av brott handlar ytterst om att återupprätta förtroendet för rättsstaten genom att säkerställa att alla ofredanden så långt som möjligt utreds. Gärningspersonerna måste gripas och lagföras och de som drabbats måste få hjälp och stöd. Detta oavsett offrens och gärningspersonernas kön, etnicitet, sociala status och sexuella läggning.

* För att kunna utreda de ca 60 000 anmälningar om ofredande som varje år görs till polisen krävs inom polisen enligt våra beräkningar ca 500 årsarbetskrafter.

Resultatet från kartläggningen finns att läsas här->  Ta sexuellt ofredande på allvar och här-> Ofredande – vad vet vi och vad kan göras