En kraftfull jordbävning drabbade Turkiet och Syrien samt kraftiga efterskalv som följde, vilka dödade mer än 8 000 människor och skadade ytterligare tusentals. Detta var en av de kraftigaste jordbävningarna som har drabbat området på mer än 100 år och den har efterlämnat samhällen som har förstörts helt.

När en humanitär kris av denna storlek slår till är Lions i världen redo att hjälpa.

Lions i Sverige har tillsammans med MSB beslutat att skicka tält och filtar mm till Lions i Turkiet till ett värde för över två miljoner kronor.

Den globala stiftelsen Lions Clubs International Foundation (LCIF). LCIF mobiliserar pengar, bland annat ett större katastrofanslag på USD 200 000, för att hjälpa Lions i Turkiet och i andra områden att återuppbygga sina lokala samhällen.