Rättelse: I en tidigare version av pressmeddelandet stod det att en gemensam avsiktsförklaring skrivits under av Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, samt Sophie Hæstorp Andersen, Overborgmester i Københavns Kommune, om att beställa en delutredning avseende Öresundsmetrons anslutning till linje M5 Öst. Detta stämmer inte. Kommunstyrelsen i Malmö har idag gett Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, mandat att erbjuda sig att delfinansiera Köpenhamns kommuns miljökonsekvensbeskrivning avseende Öresundsmetrons anslutning till linje M5 Öst. Köpenhamns kommun kommer att ta ett slutgiltigt beslut om sträckningen vid ett senare tillfälle.

I Köpenhamn diskuteras just nu en utbyggnad av stadens metrosystem. Det handlar om hur den nya linjen M5 ska dras. Malmö stad har tidigare i ett yttrande förordat ett alternativ som öppnar upp för en framtida anslutning av Öresundsmetron till Malmö.

I en utredning pekar Köpenhamns kommun och danska Transportministeriet ut två möjliga metrosträckningar, M5 Vest respektive M5 Öst. Sträckningen som Malmö stad förordat är M5 Öst via Amagerbrogade som på sikt skapar förutsättningar för en anslutning till Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn.

Ifall det från danskt håll beslutas att bygga M5 Öst via Amagerbrogade så kommer Malmö stad erbjuda sig att delfinansiera Köpenhamns kommuns miljökonsekvensbeskrivning avseende Öresundsmetrons anslutning till linje M5 Öst.
Detta mandat har kommunstyrelsen idag gett Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Köpenhamn kommun kommer ta slutgiltigt ställning om sträckningen vid ett senare tillfälle.

Malmö stad och Köpenhamns kommun har sedan 2012 gemensamt planerat för att etablera en tunnelbaneförbindelse mellan städerna. Kommunstyrelsen i Malmö fattade i september 2022 beslut om att ta fram en fördjupad översiktsplan med fokus på metrons exakta sträckning, stationer och förlängning in i Malmö. Dessutom har Trafikverket fått i uppdrag i den nationella infrastrukturplanen 2022-2033 att utreda fler fasta Öresundsförbindelser. Ett av de förslag som ska utredas är just Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn.

– En tunnelbaneförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn är inte bara en nödvändig avlastning för Öresundsbron, utan en framtidssatsning som möjliggör för mer och bättre kollektivtrafikresande. Dessutom öppnar det upp Öresundsbron för fler hållbara transporter. Det är bra både för miljön och för Öresundsregionen. Den här avsiktsförklaringen är nästa steg i att möjliggöra Öresundsmetron, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Nu tar vi ännu ett viktigt steg i förverkligandet av Öresundsmetron som är avgörande för regionens framtidsutveckling. Malmö är Sveriges port till Europa och för att uppfylla stadens fulla potential som regional tillväxtmotor krävs fler täta och hållbara förbindelser. Genom en metro knyter vi den danska och svenska sidan av sundet närmare varandra och stärker samtidigt vår konkurrenskraft och arbetsmarknad, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

– En Öresundsmetro skulle göra det möjligt med både fler järnvägstransporter och ge större möjligheter till hållbart resande över sundet. Båda delarna är viktiga för att vi ska klara klimatomställningen. En tunnelbaneförbindelse skulle också föra våra två städer närmare varandra, och det ser jag mycket positivt på. Den gemensamma avsiktsförklaringen är ett logiskt nästa steg i arbetet för en Öresundsmetro, säger Stefana Hoti (MP), ledamot i kommunstyrelsen.