I kategorin bästa näringslivskontor har Borås Stads näringslivsavdelning utsetts till vinnare i företaget Custice ranking.

– Det är viktigt för stadens utveckling att vi har ett näringslivskontor som har ett högt förtroende bland våra företag och priset är ett kvitto på att vårt arbete är uppskattat och bidrar till utvecklingen av Borås näringsliv, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Företaget genomför årligen undersökningar om kundnöjdhet, bland annat i branscherna telecom, fastighet, inredning och säkerhet. Sammanställningen innehåller 10 418 svar från företag om hur nöjda de är med det lokala näringslivskontorets arbete med att skapa samverkan mellan företag, attrahera arbetskraft, skapa etableringar och att informera.

– Vi är förstås glada och stolta över utmärkelsen. Den sporrar mig och mina medarbetare att fortsätta vårt strukturerade arbete att bygga bra relationer med våra företag, säger Anders Glemfelt, näringslivschef.