Återinförd värnplikt har ett stort folkligt stöd. Sju av tio svenskar tycker att det är ett bra förslag att återinföra någon form av värnplikt, visar en mätning av DN/Ipsos. 9 av 10 anser att värnplikten i så fall ska gälla både kvinnor och män.

72 procent anser att det är ett bra förslag att på nytt återinföra någon form av värnplikt i Sverige. 16 procent anser att det är ett dåligt förslag medan 11 procent inte har någon tydlig uppfattning. Stödet för förslaget är något starkare bland äldre svenskar medan svenskar under 44 år något mer sällan tycker att det är ett bra förslag.

Stödet för förslaget är ungefär lika starkt bland alla partiers väljare förutom bland MP- och V-väljare, som mer sällan tycker att förslaget om återinförd värnplikt är bra.

Om någon form av värnplikt införs i Sverige så tycker 9 av 10 svenskar att både män och kvinnor ska kunna tas ut för värnplikt. Uppfattningen är ungefär densamma i alla väljargrupper men stödet för att både män och kvinnor ska kunna tas ut för värnplikt är särskilt starkt bland unga under 30 år.

En majoritet av svenskarna, 54 procent, tycker att de ekonomiska resurserna till försvaret bör öka medan 33 procent tycker att de bör bibehållas på dagens nivå. Endast 6 procent tycker att de ekonomiska resurserna bör minska. Opinionen jämfört med senaste mätningen för ett år sedan är oförändrad.

Män samt personer som röstar på SD eller något av allianspartierna tycker oftare att de ekonomiska resurserna till försvaret bör öka. Kvinnor samt personer som röstar på något av de rödgröna partierna tycker mer sällan att resurserna till försvaret bör öka.

6 av 10 svenskar har litet förtroende för försvarets förmåga att försvara Sveriges gränser mot intrång och kränkningar av främmande makt. Män har oftare litet förtroende för försvarets förmåga, kvinnor har mer sällan litet förtroende. En majoritet bland samtliga partiers väljare, förutom MP, har litet förtroende för försvarets förmåga.

2 av 10 svenskar är oroliga för att Sverige ska dras in i krig i vårt närområde. Betydligt fler, 6 av 10, är oroliga för att terrordåd ska utföras i Sverige. Oron för terrordåd är ungefär lika stor i alla befolkningsgrupper, dock något mer utbredd bland äldre svenskar.