Nu varnar räddningstjänsten att risken är stor för snöras från fastigheter i helgen. Det milda vädret gör att risken för snöras ökar. Det är fastighetsägaren som ansvarar att tak röjs undan från is och snö.

Fastighetsägarens ansvar:
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är
skyldiga att se till att is och snö inte rasar ned
från tak och skadar personer eller egendom.
Det innebär både att bevaka risken för ras och
att ta bort den is och snö som kan rasa. Den
fastighetsägare/bostadsrättsförening som inte
sköter detta kan bli ansvarig både straffrättsligt
och skadeståndsrättsligt.

Källa: Fastighetsägarna