Borås

Så ska Hässle torg bli en trygg mötesplats

Bostäder i Borås bjuder in fler företag till att etablera sig i lokalerna runt torget på Hässleholmen. Målet är att skapa en levande mötesplats där alla kan känna sig trygga. Hässle pizzeria och matvarubutiken Superspar är två nya aktörer som inom kort öppnar sina verksamheter på torget.

– Vi vet att en levande stadsdelskärna motverkar otrygga miljöer. Därför vill Bostäder i Borås etablera verksamheter på Hässle torg som håller öppet både på vardagar och helger. Om vi erbjuder fler restauranger och butiker till de boende så leder det till mer rörelse och aktivitet i området, vilket i sin tur skapar trygghet, säger Petter Blidkvist, lokaluthyrare på Bostäder i Borås.

Sedan tidigare finns frisör, minilivs och en restaurang i Bostäders lokaler vid torget och nu öppnar även Hässle pizzeria och matvarukedjan Superspar inom kort. Det varierande utbudet ska skapa ett levande torg dit många människor lockas och möts.

Utöver verksamheterna i butikslokalerna är ljussättning av torget en viktig del i trygghetssatsningen. Bostäder i Borås arbetar fortlöpande med belysningsplanering runt sina fastigheter och på Hässle torg kommer nya fasadskyltar till butikslokalerna att sättas upp och belysas. Resultatet blir en säkrare miljö som bjuder in kunder och besökare även på kvällstid.

– Bostäder i Borås vill att hyresgästerna ska känna sig hemma och vara trygga i sina närmiljöer. Tillsammans med de boende kan vi hitta utsatta punkter och göra insatser av den här typen för att motverka känslan av otrygghet, säger Petter Blidkvist.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!