Borås

Snabbtest för Corona i Borås

Att göra ett test för Corona och få svar på 15 minuter istället för att vänta flera dagar om det är en pågende Covid-19 sjukdom eller inte har blivit populärt i Borås. Det är möjligt med Antigentester för Covid-19.. Fördelarna är många, speciellt till företag med kritiska verksamheter som behöver ett svar direkt. Lifelab erbjuder Antigentester för Covid-19.

En ständig oro över smittspridning råder på de flesta arbetsplatser. Men med rätt verktyg finns det en del att göra för att öka tryggheten. Med våra tester kan företag dels scanna personal för pågående Covid-19 sjukdom men även erbjuda att utföra antikroppstester för att se hur stor del av personalen som har antikroppar mot Covid-19.

Fördelen med antigentester är att man kan upptäcka covid-19 i ett tidigt skede, prestandan hos antigentester är bättre om de används tidigt i infektionsförloppet, strax innan symtom uppträder och inom den första veckan av sjukdom med symtom enligt Folkhälsomyndigheten.

Det är därför det blivit populärt för företag med kritiska verksamheter att man då kan hitta personer i personalen som är positiva innan de ibland har symtom men när de även smittar. Fler och fler företag upptäcker fördelarna vilket skapar trygghet i alla led.

Fördelarna är många inför exempelvis personalsammankomster, till företag med produktion, personal som har varit på resor, eller efter en tids hemarbete.

Lifelab erbjuder antigentester för Covid-19. Det är ett patientnära sk PoC test som mäter pågående Covid-19 sjukdom och ger ett snabbt svar på 15 minuter. Testet är utvecklat för professionellt bruk (sk IVD test) och måste utföras av utbildad vårdpersonal. Testet är CE-märkt och godkänt för användning i Europa.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se