När regeringen i dag presenterade sin satsning inom bostadsområdet beskrevs den av statsminister Stefan Löfven som den största sedan 1990-talet. Fokus ligger på höjda utgifter för byggsubventioner och subventioner för renovering av miljonprogramsbostäder. Regeringen vill satsa en miljard kronor årligen på upprustningsstöd för flerfamiljshus. Stödet ska bland annat möjliggöra renoveringar och standardhöjningar, med bara begränsat genomslag på hyran. Det är satsningar som Fastighetsägarna ställer sig skarpt kritiska till.

– Regeringen tror sig kunna köpa sig till en fungerande bostadsmarknad för skattepengar. Det är svårt att tolka deras insatser mot symptomen på en ickefungerande bostadsmarknad på annat sätt, när intresset för bakomliggande strukturproblem i stort sett lyst med sin frånvaro sedan regeringen tillträdde, säger Fastighetsägarna Sveriges vd, Reinhold Lennebo.

Regeringens avsikt med upprustningsstödet är att det ska gå till fastighetsägare som annars inte skulle genomfört renoveringar.

– Vi har allvarliga invändningar mot regeringens förslag. I stället för att premiera ansvarsfulla bostadsföretag som löpande gjort betydande investeringar i underhåll och modernisering för sina hyresgäster väljer regeringen att missgynna dem. Det sänder helt fel signaler till marknaden och riskerar ytterst att minska de totala investeringarna i befintliga bostadsbestånd på sikt, säger Reinhold Lennebo.

– Regeringens förhållande till det svenska hyressättningssystemet är något svårbegripligt. Samtidigt som de säger sig inte vilja ändra något lägger de gärna fram förslag som ökar den politiska styrningen av hyrorna. Förslagen om investeringsstöd för nyproduktion och begränsningen av vilken hyra standardhöjda lägenheter ska ha är båda exempel på detta, avslutar Reinhold Lennebo.