Huvudregeln säger att man i dagsljus skall ha minst varselljus och i mörker halvljus. Således är bild 1 – enbart halvljus – ALLTID ok.

I dagsljus kan dessutom varselljuset ersättas av dimljus, vilket gör att även bild 3 – parkeringsljus och varselljus – är ok i dagsljus.

Bild 2 – halvljus och dimljus – är däremot ALDRIG ok. Nej, inte ens när det är dimmigt. Är det dimmigt, oavsett om det är på dagen eller kvällen, har man möjlighet att tända dimljusen för att undvika att ”blända sig själv”. Men då ska alltså halvljuset släckas. Syftet med dimljus är att lysa upp ”under” dimman för att få längre sikt. Men släcker man inte halvljuset förlorar ju det helt sitt syfte. Detta innebär att bild 3 – parkeringsljus och dimljus – även är ok om det är dimmigt.

Sammanfattningsvis:
1. ALLTID ok
2. ALDRIG ok
3. ok i dagsljus och i dimma

Källa: Polisen i Växjö/Alvesta