En orienterare tränar både kroppen och huvudet och umgås med människor i alla åldrar. De är en bra modell för ett hälsosamt åldrande, skriver forskare vid Örebro universitet i tidskriften BMC Geriatrics. Nu vill forskarna använda resultaten för att hjälpa äldre som inte mår bra.

– Vi måste arbeta förebyggande både för människors bästa men också för att trycket på sjukvården inte ska bli för högt. Om vi förstår vad det är som gör att orienterarna mår så bra kan vi hjälpa andra, säger Ida Schoultz, forskare i medicin vid Örebro universitet som genomfört studien tillsammans med Lina Östlund-Lagerström.

De har följt en grupp veteranorienterare och jämfört dem med andra pensionärer. Resultaten visar att orienterarna mår bättre och har näst intill inga problem med magen eller depression.

– De motionerar mer än den generella befolkningen men det är inte bara det som gör att de mår bättre. Orientering uppfyller alla kriterier för ett hälsofullt åldrande, säger Ida Schoultz.

Samtidigt som orienterare rör på sig använder de sina kognitiva funktioner eftersom de letar kontroller med hjälp av karta och kompass. Det är en individuell sport utan prestationskrav från andra men ändå en social aktivitet. De fikar, samlas runt kartan och umgås över generationsgränserna.

– Detta är unikt för orientering. Genom att bryta ner de olika delarna hoppas vi kunna hitta modeller som passar alla. Det räcker inte att motivera äldre att röra på sig. Vi måste fundera över både kropp och själ, säger Lina Östlund-Lagerström.

Flera av orienterarna i studien berättar att de kan se på människor som har problem med magen och de trycker på vikten av en bra maghälsa. Orienterarna upplever sig själva som fysiskt starka.

– En mage i bra form är oerhört viktig för att vi ska må bra. Bland den vanliga gruppen pensionärer som vi följt har 42 procent problem med magen. Detta har självklart en stor inverkan på deras hälsa eftersom människor helt enkelt mår bättre om magen är i form, säger Lina Östlund-Lagerström.

– Men orienterarna håller inte på med sin sport för att hålla sig friska. Motiven för att orientera är glädje och passion. Det är viktigt att komma ihåg för det är det som driver dem, säger Ida Schoultz.