353 000 unga vuxna skulle vilja ha en egen bostad – men saknar det idag. Andelen unga som bor i osäkra upplåtelseformer ökar och kostnaden för dessa boenden har ökat markant sedan förra mätningen 2013. Det visar rapporten Unga vuxnas boende i Sverige 2015 som publicerades nyligen, för tionde gången sedan 1997.

Rapporten gäller hela landet och givetvis är det som värst i storstadsregionerna. Ändå är det lätt att överföra siffrorna på andra orter runt om i landet. Fler kommuner, bland annat Visby, Kalmar, Jönköping, Växjö och Karlskrona, för att nämna några, har en bostadsbrist som visar att problemet är akut.

˗ Det är förödande för kommunerna när de inte kan kompetensförsörja för framtiden. Nybyggandet måste sätta fart, helst igår, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

Hyresgästföreningen föreslår:

  • Använd både statens och kommunernas mark på ett offensivt sätt för att bidra till ett ökat byggande av hyresrätter.
  • Kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen. De måste öka intensiteten och skaffa fram planer för bostadsbyggandet och använda sina allmännyttiga bostadsföretag till det de är till för – bygga och förvalta hyresrätter utifrån de behov som finns.
  • Låt allmännyttan spela en viktigare roll i planerandet och byggandet av hyresrätter med hyror som människor har råd att efterfråga.