– Vi är glada över att utredningen lyssnat på kvinnorörelsens argument, tex risken att kvinnans kropp blir en handelsvara och att man inte kan garantera att kvinnor inte utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar. Att det faktiskt inte är en mänsklig rättighet att till varje pris få bli förälder till ett barn, säger Roks ordförande Zozan Inci.

Regeringen gav lagman Eva Wendel Rosberg i uppdrag att utreda om altruistiskt surrogatmoderskap ska bli tillåtet i Sverige. I dag överlämnade hon sina förslag till justitieminister Morgan Johansson.

– Det är ett stort åtagande och det innebär risker att genomgå en graviditet och en förlossning. Vi tror att även med en ordentlig prövning och ett starkt stöd till kvinnor så kan det aldrig uteslutas att det har föregåtts av ett tvång, säger Eva Wendel Rosberg.

Ett annat skäl till utredarens ställningstagande är att det finns en regel i Sverige som säger att den kvinna som bär och föder ett barn också blir dess rättsliga mor. Eva Wendel Rosberg menar att respekten för surrogatmoders rätt till självbestämmande kräver att hon måste kunna få ändra sig och till exempel göra en abort eller välja att behålla barnet när det är fött.

– Vi är lättade och glada att utredaren inte anser att surrogatmödraskap ska tillåtas inom den svenska vården, inte ens om surrogatmodern ställer upp frivilligt och utan betalning, säger Zozan Inci.

– Nu hoppas vi att regeringen tar till sig utredningens slutsatser och går vidare med att utreda förbud mot altruistiskt surrogatmödraskap, säger Zozan Inci.