Föräldrar nekas VAB för nödvändig inskolning. En ny strängare tolkning av VAB-reglerna gör att föräldrar till barn med diabetes nekas ersättning för att lära upp skolpersonal vid till exempel byte av skola, eller för att själva vårda sina barn när diabeteskunnig personal inte finns på plats.

Upplärningen kring barnets sjukdom är helt nödvändig för att på ett tryggt och säkert sätt kunna lämna dem i skolan, och för att de ska ha samma möjligheter som andra elever att delta i skolarbetet. Många föräldrar till barn med diabetes har redan drabbats, och de är upprörda och oroliga över situationen. En av dem är Maria Albertsson från Malung: – Det är en konstant oro, och det är väldigt jobbigt för både barn och föräldrar. Det handlar ju om många år framöver som vi förväntas göra det här utan ersättning när personal byts ut eller inte finns på plats. Det är otryggt och man blir jättebesviken på systemet, säger Maria.

Bakgrunden till att problemet uppstått är ett ställningstagande Försäkringskassan gjort kring VAB för föräldrar med kroniskt sjuka barn.
Försäkringskassan anser inte att barnets sjukdom är den direkta orsaken till att föräldrarna, vid till exempel byte av skola och därmed personal, avstår förvärvsarbete för att utbilda personal. Försäkringskassan beviljar därför oftast inte VAB-ersättning. Det får till konsekvens att föräldrarna i dagsläget inte vet hur de ska göra för att säkerställa tryggheten för sina barn i skolan. De är hänvisade till att ta semester eller tjänstledigt på egen bekostnad varje gång ny personal måste läras upp.

Att föräldrarna deltar i upplärningen är nödvändigt. Det är de som har den unika kunskapen om hur just deras barns diabetes fungerar och vad som krävs för att hålla blodsockret på en bra och jämn nivå. Det kan handla om veckor utan ersättning. Ovissheten är stor bland föräldrarna som ser framför sig många år där varje byte av skola, ny personal eller sjukdom hos resurspersoner i skolan innebär problem. Ett stort antal besvikna och oroliga föräldrar har hört av sig till personal inom diabetesvården och till Diabetesförbundet för att ge uttryck för sin frustration.

– Det här innebär att barn med diabetes inte får samma förutsättningar som andra att klara sin skolgång. Regelverket säger tydligt att det är samhällets ansvar att se till att barnen får rätt förutsättningar när det går i förskola och skola, men så fort det kommer till pengar spretar alla emot. Det är barnen som blir förlorarna, säger Fredrik Löndahl, ordförande i Svenska Diabetesförbundet.