SJ fortsätter satsningen på nattågstrafiken mellan Malmö och Stockholm året ut. En positiv utveckling med drygt 50 procent fler resenärer på sträckan under de senaste månaderna ligger till grund för beslutet.

– Vår gemensamma kraftsamling ger resultat och antalet nattågsresenärer har ökat kraftigt under de senaste månaderna. Det gör att vi nu är beredda att satsa vidare och vi ser med tillförsikt på framtiden för nattåget, säger Björn Nilsson, vd SJ Norrlandståg med ansvar för SJs nattågstrafik.

Sedan i höstas har antalet resenärer på nattågen mellan Malmö och Stockholm ökat kraftigt. Totalt har drygt 50 procent fler resenärer sökt sig till nattågen i jämförelse med föregående sexmånadersperiod. Framför allt ökar resandet söderut. Den senarelagda avresan från 21.30 till 23.14 ses som en av anledningarna, fler affärsresenärer och sänkta priser är ytterligare orsaker.

Att SJ förlänger satsningen på nattåget till Malmö tas emot positivt av regionens företrädare som under längre tid arbetat för en fortsättning tillsammans med SJ:

– Det är glädjande att SJ ger den nya tidtabellen ytterligare tid. Flyget behöver en utmanare och nattågslinjen är viktig för regionens tillgänglighet till huvudstaden, säger Stephan Müchler, vd Sydsvenska industri- och handelskammaren.

– Det här är ett viktigt beslut för alla som inte vill flyga men ändå resa på ett både smidigt och miljövänligt sätt mellan Malmö och Stockholm, säger Karin Svensson Smith (mp), ordförande trafikutskottet.

– Det behövs konkurrens på trafiken mellan Malmö och Stockholm. Nattåget ger fler valmöjligheter för resenärerna och påverkar priserna på sträckan positivt, säger Pontus Lindberg (m), regionsråd i Region Skåne.

SJs beslut innebär att nattågstrafiken mellan Malmö och Stockholm förlängs från midsommar till och med den 11 december. Huruvida trafiken fortsätter under 2016 beslutas senare i år och beror på hur resandevolymen utvecklar sig framöver.