Efter skredet på E6 vid Stenungsund har restiderna ökat på omledningsvägarna E45 och väg 44. Här får du veta vilka tider du bör undvika och var köerna är som värst.

För lite mer än en månad sedan – närmare bestämt lördagen den 23 september – rasade stora delar av vägbanan på E6 vid Stenungsundsmotet i ett jordskred. Sedan dess har E6 varit avstängd mellan Stora Högamotet och Lyckornamotet och kommer så förbli en längre tid. E6-trafiken leds istället om via E45 och väg 44.

Trafiken har ökat på omledningsvägarna E45 och väg 44 sedan skredet – hur har det påverkat restiderna?

– Att köra från Torp till Gullbergsmotet tar i snitt 80 minuter på vardagar utanför rusningstid. Vi kan se att det är mest trafik på morgonen mellan klockan 06.00 och 08.00 på sträckan Torp-Gullbergsmotet söderut. Då ökar restiden i genomsnitt med cirka 5 minuter. På eftermiddagen har vi som mest trafik norrut på samma sträcka klockan 15.30-18.00. Då är det i genomsnitt upp till 7 minuter längre restid, säger Johanna Caspersson, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Finns det några extra kritiska platser?

– Den ökade trafikmängden har orsakat vissa köer mellan Älvängen och Göta i norrgående riktning. Särskilt mellan klockan 16.00 och 18.00.

För många trafikanter innebär de uttalade omledningsvägarna en längre resa – varför är det viktigt att köra via E45 och väg 44?

– Det är framförallt viktigt för trafiksäkerheten. E45 är en större väg med högre standard, där stora delar är mittseparerad och har viltstängsel. Något som är en stor fördel, speciellt nu i höst och vinter då väglaget stundtals kan vara besvärligt. En mindre väg som väg 650 med motriktad trafik är mer störningskänslig då den inte är dimensionerad för de höga trafikmängderna och den tunga trafiken, vilket även påverkar samhällen längs vägen, menar Johanna Caspersson.

Säkrare framkomlighet

Utöver de trafiksäkerhetsåtgärder som att se över hastigheten, skyltar och kameror har flera förbättringar gjorts på de lokala vägarna runt E6. Detta för att öka säkerheten och ge en bättre framkomlighet för boende och lokala godstransporter.
Stenungsundsmotet har dubbelriktats för att tung trafik och farligt gods, till och från industriområdet, inte ska behöva gå genom centrum.

Vid Stora Högamotet har avfartsrampen breddats och trafiken mot Stenungsund och Stora Höga har fått ett längre eget körfält. Under de kommande veckorna ska ytterligare trimningsåtgärder göras för att öka framkomligheten i de två rondellerna i motet.

Fram till december kommer även beläggningsarbeten att göras på väg 650 för att rusta upp vägen och höja standaren.

Kollektivtrafiken kör andra vägar

Sedan jordskredet på E6 har kollektivtrafiken behövt ta andra vägar, vilket påverkar körtiden. För att undvika förseningar delas linje 841 upp i två delar och flera linjer får förändrad tidtabell från den 30 oktober. Förändringen gäller tills vidare. Sök din resa i appen Västtrafik To Go.