Nu har alla alingsåsare erbjudits att avfallssortera utanför dörren. Projektet med Fastighetsnära Insamling har som helhet överträffat alla förväntningar.

Nu går möjligheten att ansluta sig till Fastighetsnära insamling, FNI, ut till sista området i kommunen som ännu inte fått chansen. Sedan är det bara sista kvartalet kvar innan projekttiden är över och Fastighetsnära insamling permanentas i Alingsås. För det är inget snack om att alingsåsarna har gett tummen upp för FNI att stanna. Den responsen vi fått över de här fyra åren vi haft igång projektet är över förväntan, säger projektledare Anna Hansson.

Hon berättar att människor har hört av sig i form av allt från glada tillrop på stan, via telefon, mail och till och med brev – där de tackat och berättat hur FNI både gjort vardagen enklare och gett en känsla av att man gör en större insats för miljön. Men det går också att konstatera succén genom att också titta på reda siffror. 70 procent av alingsåsarna har anslutit sig – och varje månad väljer fler att haka på. Man hoppas ju alltid att alla ska va med på tåget men skulle man pratat de här siffrorna innan vi körde igång projektet hade jag nog inte vågat tro det fullt ut, menar Hansson.

En närmare titt på avfallstatistiken bekräftar bilden ytterligare:

Tittar man på årsbasis från när en fastighetsägare går över till FNI är effekten så gott som alltid att mängden matavfall ökar medan mängden brännbart minskat. En indikation på att avfallet hamnar rätt i allt större utsträckning. Ett annat exempel är den plockanalys vi gjort före och efter FNI där det framgår att mängden förpackningar och tidningar minskat med nästan 20 procent i den brännbara fraktionen. Det är lätt att göra rätt med det här systemet och det tror jag både vi som jobbar med avfall och den enskilde alingsåsaren uppskattar, menar avfallschef Christian Nellis.

Anna Hansson menar att projektet med stor säkerhet också gjort alingsåsarna mer miljömedvetna i sin avfallshantering. Det tror jag verkligen. Vi har gjort det lätt att göra en insats för miljön. Med kärlen har vi ju också levererat en sorteringsguide för sorteringsfunktioner, alltså var och hur saker ska slängas. Så på ett sätt kanske man också kan se FNI som ett folkbildningsprojekt. Jag är väldigt glad över att vi i Alingsås vågade vara tidiga på detta och kan nu stå som förebild för flera andra av landets kommuner som är mogna att ta steget in i framtidens avfallshantering, menar Hansson.

I samband med att det sista området nu får sina kärl börjar också batteri- och lampboxar delas ut till alla FNI-innehavare som ett komplement. Efter att projekttiden går ut i vinter fortsätter FNI alltså i den ordinarie avfallsverksamheten. Absolut, och vi tittar dessutom på att utveckla systemet ytterligare med insamling av småelektronik och textil bland annat. Men det finns inga beslut tagna än utan det är mer på idéstadiet. Det roliga med FNI är ju egentligen att det bara är just idéerna som sätter gränserna, säger avfallschef Christian Nellis.