Borås

Miljösatsning på läkemedelsrening i boråsarnas avloppsvatten.

I Borås ligger vi redan i framkant när det gäller rening av avloppsvatten. Tack vare vårt nya avloppsreningsverk på Sobacken ges förutsättningar för att staden kan växa med fler och fler boråsare och verksamheter samtidigt som avloppsvattnet renas till en bra kvalitet. En av framtidens viktigaste frågor inom vattenrening är att få bort läkemedelsrester och andra oönskade ämnen i avloppsvattnet. Nu har vi tagit initiativ till att ta nästa steg och försöka finna en teknik för att få bort läkemedelsresterna i avloppsvattnet, säger Per Karlsson VA-chef på Borås Energi och Miljö.

Borås Energi och Miljö har beviljats ett bidrag på 3,3 miljoner kronor från Naturvårdsverket för installation och provdrift av en pilotanläggning för rening av läkemedelsrester vid vårt avloppsreningsverk på Sobacken. Bidraget motsvarar 90 procent av den tänkta investeringen.

Syftet med projektet är att utreda hur väl vald reningsteknik för pilotprojektet renar bort olika läkemedelsrester samt andra miljöskadliga ämnen.

Målet med projektet är en reningsgrad på mer än 80 procent med avseende på läkemedelsrester.

Pilotanläggningen som vi kommer att uppföra kommer komplettera reningsprocesserna som redan finns på vårt avloppsreningsverk. De nya reningsstegen kommer bestå av ozonering i låg dos och efterföljande rening av nedbrytningsprodukterna med aktivt kol. Vi kommer även se på möjligheten för optimering av befintlig biologisk rening. Erfarenheter av projektet kommer ha nationell betydelse då man i framtiden kommer uppföra storskaliga anläggningar, säger Christine Berggren VA-strateg på Borås Energi och Miljö.

Projektet kommer pågå från december 2021 till mars 2023.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!