Sedan en vecka tillbaka är sex medarbetare från den irakiska ackrediteringsorganisationen IQAS (Iraqi Accreditation Systems) på besök i Borås för att utbildas av den svenska myndigheten Swedac. Samarbetet som har pågått sedan 2013 finansieras av Sida och projektleds av FN:s organisation för industriell utveckling, UNIDO.

Den främsta målgruppen för den här typen av samarbeten mellan Swedac och andra länder är utvecklingsländer eftersom Swedac med sin kunskap inom ackreditering och teknisk kontroll har ett uppdrag att bidra till utvecklingen av infrastruktur globalt.

En del av utbildningen är att lära sig standarden som är grunden för bilbesiktningen för att sen använda den kunskapen i Irak. På tisdag gör Swedac tillsammans med de besökande deltagande från Irak ett studiebesök på besiktningsverksamheten inom Borås Bil. Där kommer de att få ta del av hur standardiseringen och verksamheten fungerar i Sverige. Swedac är den myndighet i Sverige som ackrediterar och kontrollerar besiktningsföretagen samt de certifieringsorgan som certifierar besiktningstekniker och är därför en viktig del för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Flertalet utvecklingsländer står nu på tur för att etablera nationella ackrediteringsorganisationer.

– Målet för IQAS är att under 2016 bli internationellt erkända som en ackrediteringsorganisation inom den internationella samarbetsorganisationen ILAC, ett mål som vi stöder, säger Per Lundmark projektledare på Swedac.