Borås

  • Foto: Saadia Hussain

Invigning av muralmålning i Dalsjöfors

Det är mycket som ska firas i år, dels 100 år av demokrati, kvinnlig och allmän rösträtt och att Borås Stad fyller 400 år! Med anledning av detta har Borås Konstmuseum, som ansvarig för stadens offentliga konst, valt att bjuda in fyra kvinnliga konstnärer att utföra muralmålningar på fyra orter runtom Borås Stad.

De utvalda konstnärerna är Valeria Montti Colque, Saadia Hussain, Stina Folkebrant och Shora Dehnavi, som med sina olika uttryck ska berika och ge nya perspektiv på de berörda platserna Fristad, Dalsjöfors, Sandared och Viskafors.

Nu är det dags för invigning av den andra muralmålningen!

Konstnär är Saadia Hussain som nu målar för fullt i Dalsjöfors. Invigningen blir starten av Dalsjöfors 400 års-firande som pågår där hela helgen.

Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist, baserad i Stockholm och utbildad på Konstfack. Hon har genomfört åtskilliga offentliga konstuppdrag och projekt runt om i landet.

Mönsterbygge är centralt i Saadia Hussain konstnärskap där hon omskakar och omskapar mönster för att reflektera över vanor, kulturer, traditioner och system. Hennes verk kan ses som estetiska kamouflage som bygger på starka färger och mönster uppbyggda av igenkännliga symboler som både ifrågasätter och förstår. Hon arbetar med teman som hem och identitet, tillgänglighet, demokrati och delaktighet.

Datum: Fredag 27 aug

Tid: Kl 18.30

Plats: Storgatan 26, Henning Wenanders Torg, Dalsjöfors

  • Museichef Eva Eriksdotter välkomsttalar
  • Kulturnämndens ordförande Sara Andersson invigningstalar
  • Konstnären presenterar sitt verk

I samband med invigningen ordnas även street art workshop för barn och unga under torsdagen 26 aug.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se