Det ska en stor studie som genomförs vid Högskolan i Borås ta reda på. Alla 15-åringar i Borås Stad har deltagit i studien om sömnvanor kopplat till skolstress, självbild och IT/mobilanvändning. Nu ska svaren sammanställas.

– Vi vill specifikt titta på hur situationen ser ut för ungdomar i Borås, säger Karin Högberg, forskare inom vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.

I Borås finns runt 1 150 niondeklassare och näst intill alla har under våren svarat på en enkätundersökning gällande sömn. Malin Jakobsson och Anna Hederström, magisterstudenter vid distriktsköterske-utbildningen, genomför studien som en del i sitt pågående examensarbete. Deras handledare, Karin Högberg, utökar studien med egen forskning.

Hon har samlat ihop 15 fokusgrupper med två – fem 15-åringar i varje för att samtala om den eventuella problematiken.

Eventuellt ett folkhälsoproblem i Borås

Tidigare forskning visar att ungdomar sover mindre nu för tiden. Exempelvis sov de en timme mer per dygn för hundra år sedan än vad de gör i dag. Anledningar till det är bland annat en ostrukturerad vardag och vikten av att ständigt hålla sig uppdaterad och tillgänglig på sociala medier.

– Under mina intervjuer framkom det att ungdomarna upplever att tiden inte räcker till för allt som de vill och känner att de borde göra, och därför naggar de på sömnen. Våra resultat är inte sammanställda än, men tidigare forskning pekar på bristande sömn som ett folkhälsoproblem, säger Karin Högberg.

Resultaten förväntas vara färdigställda vid årsskiftet.