Till hösten startar tre nya magisterutbildningar inom vård och omsorg vid Högskolan i Borås. Satsningen ska bidra till att minska bristen av specialiserad vårdpersonal samt att utveckla ett hållbart ledarskap inom vården.

– De nya utbildningarna gör att vi kan erbjuda ett större utbud av avancerade vårdutbildningar, vilket gör Högskolan i Borås mer komplett, säger Lena Hedén, biträdande sektionschef och samordnare för de två nya specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot vård av äldre och mot vård av barn och unga.

I dagsläget är behovet av specialiserade sjuksköterskor stort och dessa utbildningar kommer därmed vara värdefulla när det gäller framtida rekryteringar inom vården.

– Den patientgrupp som ökar mest är äldre och inom vårt närområde finns det enbart ett fåtal sjuksköterskor som är specialiserade inom det området, säger Lena Hedén och fortsätter.

– En omvärldsanalys visar dessutom att det finns ett stort nationellt behov av specialistutbildade sjuksköterskor inom vård av barn och ungdomar. Vi har blivit uppvaktade av representanter från vårt närområde med önskan om att vi ska tillhandahålla den här specialistutbildningen. I dag transporteras exempelvis svårt sjuka barn till andra sjukhus, och till och med utomlands, på grund av bristen på specialiserade barnsjuksköterskor.

Magisterutbildningarna ges på halvfart och distans och det ingår verksamhetsförlagd undervisning (VFU) i båda utbildningarna.

Utbildning inom hållbart ledarskap
Den tredje magisterutbildningen som startar hösten 2016 är Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg. Den är öppen för alla yrkeskategorier som har en kandidatutbildning och varit verksamma under ett år inom vård och omsorgssektorn. Den ges via blended learning, men kan även erbjudas helt på distans. En röd tråd som går genom utbildningen är att teoretiska modeller och vetenskaplig evidens är kopplade till den praktiska verksamheten inom vård- och omsorg.

– Huvudmålet med utbildningen är att stärka studentens förmåga att i funktionen som ledare kunna verka i en komplex vård- och omsorgsverksamhet på ett hållbart sätt. Målet är även att stärka förmågan att hantera och kritiskt värdera de ständiga utmaningar och krav som ställs på verksamheten och dess utveckling, säger Agneta Kullén Engström, programansvarig för Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg.