Högskolan i Borås har inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att hjälpa människor på flykt. Ett av de stora målen är att erbjuda praktikplatser i verksamheten för akademiker och studenter.

– Det är en naturlig del i den hållbara utveckling som är viktig för Högskolan i Borås. Vi ska bejaka mångfald och internationalisering, samt se värdet i inkludering och demokrati, säger Martin Hellström, prorektor vid Högskolan i Borås.

Högskolan har nu tillsatt en arbetsgrupp tillsammans med Arbetsförmedlingen som går under arbetsnamnet Akademikerspåret, och riktar sig till akademiker som kommit till Sverige. Syftet är att Högskolan i Borås ska erbjuda praktikplatser i olika delar av verksamheten och praktiktiden ska sträcka sig från en till tre månader.

– Vi har börjat kartlägga inom vilka områden vi har möjlighet att erbjuda praktikplatser, till exempel att ingenjörer skulle kunna arbeta i våra labbmiljöer, säger Martin Hellström.

Arbetsgruppen fokuserar även på att ta tillvara på människors kompetens inom högskolan, samt att erbjuda studentpraktiker till personer med akademisk utbildning eller som har en pågående utbildning.

– Meningen är att studenterna ska matchas till en utbildning utifrån vilken vetenskap de har. Därefter får de chansen att vistas i högskolans miljö med stöd av en mentor i klassen, säger Martin Hellström.

Invandrarakademin har stärkts

En annan viktig komponent är Invandrarakademin som arbetar med att underlätta utländska akademikers etablering på den svenska arbetsmarknaden genom förberedande introduktionsutbildning och vägledning. Utbildningens kapacitet är numera fördubblad, vilket innebär att grundkursen och fortsättningskursen har slagits ihop till en gemensam kurs på 60 högskolepoäng.

– Det är glädjande att högskolans och samhällets engagemang för människor på flykt och Invandrarakademin har intensifierats. Tack vare den nya modellen kan vi starta utbildningar på både vår- och höstterminen, vilket också innebär att man inte behöver ansöka för en andra termin. Nu räknar vi med att kunna ta emot mellan 50 och 60 studenter per år, säger Majid Jaffari, samordnare för Invandrarakademin.

Forskare i textilteknik från Syrien

Högskolan i Borås har också sedan en tid tillbaka haft kontakt med Scholar at Risk som hjälper forskare i utsatta situationer, till exempel krig. Ärendet gäller en forskare i textilteknik från Syrien som letar efter ett nytt lärosäte där han kan fortsätta med sin forskning.

– Vi har gått vidare med hans ansökan och haft intervjuer med honom. Allt gick bra, så nu kommer vi erbjuda honom en plats på högskolan, säger Jenny Balkow, biträdande akademichef med särskilt ansvar för internationalisering.

Enligt högskolans prorektor Martin Hellström kommer alla dessa insatser att bidra till att hjälpa människor att hitta en väg in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.

– Det är självklart för oss att ha en extra beredskap när så här många människor är på flykt och det kommer tillföra mycket. Vi kan dra nytta av deras kompetenser och kunskaper. På vägen dit får de vara en del av vårt lärande och vår forskning. Det blir även ett socialt och kulturellt utbyte, samtidigt som det berikar språket.