Bison Counter är en internationell övning som syftar till att öka ländernas förmåga i att möta hot där motståndaren bland annat använder egentillverkade bomber. En hotmiljö som vi möter på våra internationella insatser men även allt mer i det nationella perspektivet inom Sverige och Europa.

Övningen handlar om att skapa underrättelser, bryta ner kriminella nätverk eller terroristnätverk som använder improviserade sprängladdningar och att förbereda de soldater och förband som kan utsättas för ett sådant hot.

Inom Sverige är detta ytterst en polisär fråga, men Försvarsmakten ska vara beredda att stödja Polisen. Detta stöd är nu än mer aktuellt i samband med att förfrågningar om stöd till polisen ökar.

Uppgift:Övningens syfte är att öka deltagarnas kunskaper och färdigheter i att möta ett hot där motståndaren bland annat använder så kallade improviserade sprängladdningar.

Antal deltagande länder:Cirka 20 nationer deltar
Storlek: Cirka 1 000 personer
Övningsledare: Chef Ing 2 Patrik Ahlgren

Fakta om Counter IED

Counter IED, eller C-IED, är ett begrepp som innefattar olika åtgärder på alla nivåer för att motverka hot från IED (improvised explosive device, improviserade sprängladdningar). Exempel på åtgärder är en utvecklad hotbildsanalys, taktik- och metodutveckling, utbildning, forskning och materielanskaffning.

 

Övningen pågår under perioden 15-26 augusti i områdena Jönköping, Skillingaryd, Eksjö och Karlskrona.