Under förmiddagens konferens fastslog Sverigeförhandlingen att höghastighetstågen på Götalandsbanan kommer att stanna i Borås. Däremot lämnades beskedet att varken Ulricehamn eller Bollebygd får någon höghastighetsstation.

– Bollebygd och Ulricehamn är viktiga kommuner i regionen, vi beklagar att de blir utan station. Nu måste Borås ta ett ännu större ansvar som kollektivtrafik-nav i Sjuhärad och regionen, säger Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Borås Stad.

Borås kommer med det här beskedet att bli en ännu viktigare knutpunkt för resande i våra grannkommuner. Arbetet med kust-till-kust-banan blir till exempel ännu viktigare.

– Självklart tar Borås ledarrollen på största allvar och skapar bra förutsättningar för in-, ut- och vidarependling i regionen och nationellt, säger Annette Carlson, kommunstyrelsens vice ordförande (M), Borås Stad.