Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator visar att det är bra fart i den västsvenska ekonomin. Konjunkturen för helåret 2015 var den starkaste på fem år enligt indikatorn och Handelskammarens företagspanel förutspår en ytterligare förstärkning av konjunkturen 2016.

Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator för december uppvisar små förändringar från föregående mätning och ligger kvar på en konjunkturmässigt positiv nivå.

– Antalet varsel i regionen steg något i december men det vägdes upp av fortsatt hög konsumtion och export. Utöver julhandeln så bidrog även ”hjulhandeln” till den höga konsumtionen. I december var antalet nyregistrerade bilar i vår region 70 procent fler än under motsvarande period föregående år, berättar Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

– Vi kan nu summera 2015 och konstatera att vi hade den starkaste västsvenska konjunkturen sedan 2010 enligt Handelskammarens indikator. Det som framför allt kännetecknade året var just en hög konsumtion och en stark arbetsmarknad, inte minst i Göteborgsregionen. Arbetslösheten i Göteborgsregionen är nu lägre än i Stockholmsregionen. Det är unikt och visar vilken stark region vi är, säger Johan Trouvé.

Handelskammarens företagspanel förutspår i sin prognos att den västsvenska konjunkturen kommer att växa sig ännu starkare under såväl det första kvartalet som under helåret 2016. Särskilt optimistiska är företagen i Göteborgsregionen och tillverkningsföretagen.

– Den västsvenska tillverkningsindustrin är inte bara viktig för vår region utan för hela Sverige. Att deras framtidstro nu stärkts ytterligare är därför goda nyheter för fler än oss som bor i Västsverige. Att tillverkningsindustrin har vind i seglen visas också av att dess konfidensindikator aldrig har varit högre än i Konjunkturinstitutets senaste barometer, säger Johan Trouvé.

– Företagen i Borås fortsätter att se positivt på framtiden och skruvar upp sina förväntningar på både kort och lång sikt från föregående mätning, säger Ove Lillestöl, regionchef Boråsregionen.

2016 ser ut att bli ett bra år för den västsvenska konjunkturen men självklart finns det frågetecken, exempelvis den ekonomiska utvecklingen i Kina. Tillväxten i Kina 2015 var den lägsta på 25 år och vi ser i de delårsrapporter som nyligen publicerats, bland annat från SKF, att avmattningen i Kina varit kännbar och att någon vändning på kinamarknaden inte är att vänta under 2016, avslutar Johan Trouvé

Så görs Handelskammarens konjunkturindikator
Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.