Mässan äger rum på Norrbyhuset den 28 september mellan klockan 16 och 18.

Mässan på Norrbyhuset är öppen för alla. Ett trettiotal företag och utbildningsaktörer som söker framtida personal och studerande kommer att finnas på plats. Förra året kom flera hundra besökare och lika många tror Robert Söderström, arbetsmarknadshandläggare i Borås Staddyker upp även i år.

-Vi hoppas att Norrbyborna, och alla andra Boråsare som söker jobb, på detta sätt ska hitta nya vägar in i arbetslivet. Tanken är att det ska vara enklare för sökande och företag att hitta varandra, säger han.

Från början var jobbmässan ett initiativ som togs av Borås Stad och Bostäder i Borås. Numera är en av de fyra arbetsgrupper som är aktiva på Norrby också delaktiga i arbetet. På gruppens initiativ har jobbmässan i år utvecklats med bland annat cv-skrivning och intervjuträning inför mässan.

De fyra arbetsgrupperna består av norrbybor, representanter från Borås, Stad, Bostäder i Borås och representanter från föreningslivet. Grupperna har olika fokus, allt från den fysiska miljön till frågor som handlar om arbete och fritid. Arbetsgrupperna startade inom det områdesutvecklingsarbete som pågått på Norrby sedan ett år tillbaka.

-När vi utvecklar ett område behöver vi utgå från dem som bor och verkar på Norrby, de känner ju sitt område bäst. Det är viktigt att ta vara på invånarnas engagemang, säger Marie Lindquist, processledare i Borås Stad.

Områdesutveckling är en metod som innebär att ett helhetsgrepp tas inom ett geografiskt område, där de boendes delaktighet är avgörande för att öka tilliten, tryggheten och sammanhållningen i området. Områdesutvecklingsarbetet är också en del av det övergripande arbetet Socialt hållbart Borås.