Den europeiska flyktingkrisen och dess konsekvenser för akutvård och ambulanspersonal kommer att vara ett utav flera bärande teman under PreHospenkonferensen vid Högskolan i Borås 9-11 mars i år.

– Den utmaning det innebär att ta hand om de stora grupper flyktingar som kommer till Sverige och att samtidigt säkerställa vårdens kvalitet, har fått oss att skifta fokus för årets konferens. Forskare och yrkesutövare kommer här att kunna utbyta kunskaper om och erfarenheter av hur man handskas med den här väldigt speciella situationen, säger Eva Medin, forskningsassistent vid Högskolan i Borås.

Anneli Eriksson, som tidigare varit verksam inom Läkare utan gränser och numera vid Karolinska institutet, kommer att hålla i ett keynote-anförande samt en workshop om flyktingkrisen och om hälsobehov i olika katastrofer. Brian Maguire är expert i ambulanssäkerhet och tidigare konsult i bioterrorism, pandemier och katastrofförberedelser åt Homeland Security i USA. Han kommer under konferensen att presentera ny forskning inom ambulanssäkerhet.

– Sverige och Europa kämpar med flyktingsituationen och dess konsekvenser för samhällsservicen. Vi på Högskolan i Borås vill att den här konferensen ska bidra till att ge kunskap som är nödvändig för att vi ska kunna anpassa oss till den här nya verkligheten, avslutar Eva Medin.