Idag delades Deromes Teknikstipendium ut och fem elever på Peder Skrivares skola i Varberg belönades för ett väl genomfört uppdrag. Under våren har avgångseleverna på Teknikprogrammet med inriktning design- och produktutveckling, på uppdrag av Derome, arbetat fram ett modellförslag på ett Attefallshus.

”Vi vill ge eleverna en möjlighet att få känna på yrkeslivet genom det uppdrag som beskrivs inom ramen för stipendiearbetet”, berättar Urban Forsbring, personalchef på Derome. ”Det har varit en riktigt rolig vår att få ta del av elevernas engagemang och idérikedom. Som träindustri är det positivt att se ett starkt intresse för bygg- och träteknik kombinerat med en härlig känsla för innovation och marknadens efterfrågan”.

Byggandet i landet tilltar och behovet av byggtekniker ökar. Det gäller även hos Derome där rekryteringsbehovet idag är stort inom ett flertal kompetensområden. ”Med Teknikstipendiet vill vi sätta fokus på byggande i trä och öka intresset för kommande generationer att satsa på utbildning inom bygg- och träteknik”, förklarar Urban Forsbring. ”Nu hoppas vi att Amanda, Ellen, Emilia, Henny och Ida fortsätter att utvecklas inom byggkonstruktion och behåller sitt härliga engagemang och driv, som de visade genom hela uppdragets gång”.

I juryn finns förutom Urban Forsbring även Tobias Gustafsson, som arbetar som tekniskt ansvarig i ett av Deromes bolag samt Mikael Bergström som arbetar som lärare på Peder Skrivares skola.

Elevernas arbete har bedömts utifrån fyra kriterier: Engagemang, tekniskt resultat, lösningar/nytänk och presentation.
Juryns motivering lyder: ”Genom ett gediget och genomtänkt samarbete har ett trevligt, personligt och tilltalade Attefallshus arbetats fram. En eloge för det personliga och pedagogiska resonemanget i rapporten, som lotsar läsaren stegvis och tryggt genom hela processen”.

Stipendiater: Amanda Warefelt, Ellen Josander, Emilia Pettersson, Henny Bertilsson och Ida Gunnarsson (saknas på bilden).