Bygget av cykelvägen mellan Rydboholm – Viskafors fortgår. All berg som tas bort vid Stockaströmmen placeras efter järnvägsövergången upp mot Storsjön. Bergsmassorna ska sedan krossas och användas till en skogsväg bort till området kring Johnson & Johnson i Rydboholm. Detta kommer även bli en promenadväg och kanske skidspår. Cykelvägen beräknas vara klar till våren 2015.