Under Centerpartiets dag i Almedalen presenterade Annie Lööf ett grönt skatteväxlingspaket på 4,2 miljarder kronor. Krona för krona matchar vi skattesänkningar på inkomster, anställningar och investeringar i företag med en skatt på farliga kemikalier, slopade subventioner på fossila bränslen, skatt på förbränning av sopor och slopad skattebefrielse för bekämpningsmedlet Kreosot.

Sverige har internationellt sett mycket höga inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Skattebördan på miljöförstöring är mindre än en tiondel av skattebördan på jobb och företagande. Samtidigt dras Sverige med hög arbetslöshet, inte minst hos unga och nyanlända, och en rad olösta miljöproblem. Lösningen stavas grön skatteväxling.

– Trots Sveriges uppenbara utmaningar höjer vänsterregeringen skatten på jobb och företagande otroliga sex gånger mer än vad man gör på miljöförstöring. Med de reformförslag jag har presenterat i dag visar Centerpartiet på en annan väg, bestående av grön skatteväxling i stället för röd skattehöjning, säger Annie Lööf.

Utöver slopad arbetsgivaravgift för den första anställda under två år och sänkt inkomstskatt för 1,1 miljoner löntagare presenterade Centerpartiet i dag också ett utökat investeraravdrag på ytterligare 250 miljoner kronor per år.

– Det investeraravdrag jag införde som näringsminister har ökat tillgången till finansiering för små och växande företag. Nu vill vi ta nästa steg genom att höja den möjliga investeringssumman i ett företag från 1,3 till 3 miljoner kronor och införa en avdragsrätt på hela investeringen, säger Annie Lööf.

Skattesänkningarna för fler jobb och företag finansieras med skattehöjningar som gör farliga kemikalier och miljöförstöring dyrare. Vi föreslår en skatt på farliga kemikalier som bidrar till astma, allergier och reproduktionsstörningar. Dessutom vill vi slopa subventionen på fossilbränslen i gruvsektorn, införa en skatt på förbränning av sopor som i stället skulle kunna materialåtervinnas, samt ta bort skatteundantaget för Kreosot.

– Med lägre skatt på arbete och högre på miljöfarliga ämnen skapar vi en mindre snedvridande och jobbförstörande börda på arbete. De giftiga kemikalierna minskar samtidigt som skattesystemet blir bättre och effektivare. Och i takt med att miljöförstöringen minskar blir den totala skattenivån i ekonomin dessutom lägre. Så förbättrar vi miljön och ger samtidigt företagen chansen att skapa jobb, avslutar Annie Lööf.