Knappt två av tio anmälningar om våldtäkt klaras upp och det är stora geografiska skillnader. Det framgår av en ny studie från tankesmedjan Tryggare Sverige och Föreningen Tillsammans.

I juni 2013 träffade 23-åriga Emma en kille på krogen i centrala Stockholm. Han var snygg, rolig och smart. Emma anade därför inte oråd när han frågade om de skulle gå ut och röka. Det hela slutade med att mannen våldtog Emma i ett buskage i närheten av krogen. Emma anmälde händelsen till polisen redan samma kväll, men trots att hon kunde peka ut gärningsmannen och trots teknisk bevisning lades utredningen ned med motiveringen att ”brott kan ej styrkas”.

Fallet är dessvärre inte unikt. Varje år anmäls cirka 20 000 sexualbrott i Sverige, varav drygt 6 300 rubriceras som våldtäkt.

En ny studie från Tankesmedjan Tryggare Sverige och Föreningen Tillsammans visar att få av dessa klaras upp.

– Av de sammanlagt 31 619 våldtäkter som anmäldes under perioden 2010-2014 klarades endast 6 235 upp i den meningen att en gärningsperson kunde knytas till brottet. Det motsvarar en personuppklaring på 20 procent under den gångna femårsperioden, säger personsäkerhetsexperten Peter Strandell (Tryggare Sverige).

Resultaten visar också på stora geografiska skillnader. 

– I Västernorrland är personuppklaringen 41 procent, medan den i Västerbotten är endast 9 procent. Detta innebär att fyra gånger fler brott klarades upp i Västernorrland jämfört med i Västerbotten, säger Peter Strandell.

Detta föranleder frågan om polis och åklagare har den förmåga i form av resurser, utbildning, kompetens, organisation, chefskap etc., som krävs för att kunna utreda denna typ av brott. Avsätts tillräckliga resurser? Har personalen rätt kompetens? Är utredningsarbetet rätt organiserat? Finns ett tydligt chefskap?

– Resultaten visar att till skillnad från t.ex. Försvarsmakten har frågor om vilken förmåga som krävs och vilken förmåga som finns, inte diskuterats inom rättsväsendet när det gäller utredningar om våldtäkter, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Tryggare Sverige).

Även om frågor som rör våldtäkter har varit på den politiska dagordningen sedan slutet av 1970-talet är det i stor utsträckning fortfarande samma problem som fortfarande diskuteras.

– En förutsättning för att Emma och andra personer som utsatts för våldtäkt ska få sina brott uppklarade är därför att polis och åklagare en gång för alla klarar ut vilken förmåga som krävs och vilken förmåga som egentligen finns för att utreda dessa brott. Vi föreslår därför att inrikesminister Anders Ygeman omgående tillsätter en oberoende expertkommission för att, en gång för alla, klara ut dessa frågor, fortsätter Magnus Lindgren.