Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder vill höja hyran för sina hyresgäster med 2,1 procent från och med den 1 februari 2016. Bolaget hänvisar i sitt yrkande till ökade kostnader för vatten, el och underhåll. Det är ändå ett högt krav enligt hyresgästföreningens förhandlare som ser förutsättningar för låga eller inga hyreshöjningar.

– Den rådande samhällsekonomin medverkar till rekordlåga räntor, god avkastning och stora vinster för bolagen. Att det är lönsamt att äga och förvalta fastigheter är ett faktum. De gynnsamma förhållandena måste även få komma hyresgästerna till del och märkas i deras plånböcker, säger Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christine Josefsson i en kommentar.

Hyresgästföreningen förhandlar hyran för alla hyresgäster, även de som inte är medlemmar. Förhandlaren tar upp frågor som rör alla hyresgäster i fastigheten, som till exempel standard, fastighetsskötsel och tvättstugan. De hyresgäster som har information eller synpunkter som kan vara viktiga för förhandlingen kan kontakta Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

En genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 5329 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning med cirka 112 kronor i månaden.

Förhandlingen påbörjas den 12 januari.