Bollebygds hyresbostäder, allmännyttan i Bollebygd, vill höja hyrorna med 1,49 procent från den 1 mars. Stiftelsen hänvisar i sitt yrkande till ökade kostnader efter kommunens beslut att höja taxan för vatten- och avlopp med 4,5 procent, samt även till ökade kostnader för personal och administration. Hyresgästföreningens uppfattning är att det ekonomiska läget ändå talar för måttliga höjningar.

– Kraftigt höjda taxor för vatten har varit och är ett problem för stiftelsen, konstaterar Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen. Men hon ser samtidigt att de goda ekonomiska förutsättningar som råder för bostadsbolagen talar för måttliga hyreshöjningar i årets förhandling då löneökningar och andra prisökningar kan balanseras på annat sätt än genom höjda hyror.

– Bollebygds hyresbostäder har en relativt sett bra ekonomi. Räntor och det sjunkande kostnadsläget i allmänhet har medfört att marginalerna har förbättrats för bolagen. För många hyresgäster är dock läget det omvända med små eller obefintliga marginaler. Genom en måttlig hyreshöjning och genom att befintliga resurser används bättre utan att kvalitén sänks så stärker vi hyresrätten.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 5 108 kronor i månaden skulle en höjning med 1,49 procent innebära en höjning med 76 kronor i månaden.