En trafikolycka har inträffat på rv40 vid Kullamotet i Bollebygd