Alingsås

Alingsås Kommun vill överklaga dom i förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten dömer Alingsås kommun att betala fem miljoner kronor – efter att ha gått på konkurrensverkets linje i frågan om det uppmärksammade IOP-avtalet med Bräcke Diakoni.
Kommunen kommer att vilja överklaga.
– Det här är en principiell fråga och vi kommer försöka ta det så högt upp vi kan, menar Catharina Johansson, förvaltningschef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen.

Det idéburna offentliga partnerskapet, IOP, mellan Alingsås kommun och idéburna Bräcke Diakoni har väckt uppmärksamhet i hela landet.
I grunden handlar det om att Bräcke Diakoni kommit med en idé om att erbjuda en sammanhängande vårdkedja för äldre personer med inriktning mot personer med demenssjukdom; med allt från fortsatt drift av äldreboendet Ginstgården, till hemtjänst, vårdkoordinator på vårdcentral, förebyggande arbete genom bland annat demenscafé – och dessutom ska kompetensutvecklingen av personal säkras upp genom Bräckes delägarskap i Ersta Sköndal högskola.

Upplägget med idéburet partnerskap är inte ny, och har använts för bland annat flyktingboenden tidigare. Men satsningen är den första i sitt slag inom äldrevård, och avsteget från vanligt upphandlingsförfarande ovanligt.
– Vår nämnd har med kommunfullmäktige gjort bedömningen att det inte finns en marknad för den här typ av vårdkedja, och att den i grunden bygger på en ömsesidighet mellan oss och den idéburna organisationen.

Förvaltningsrätten är av en annan mening, och går nu på konkurrensverkets linje. Vilken innebär att Alingsås kommun döms att betala 5 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Direkt efter beskedet under fredagen har uppdraget nu lämnats till Advokatbyrån Front advokater att titta igenom domen – och sen gå vidare med överklagande av ärendet.
– Vi tror på den här typen av samarbeten och tror det är viktigt att utveckla dem, inte bara för oss i Alingsås utan för hela Sverige som nation. Jag vill vara tydlig med att vi även fortsatt vill använda oss av vinstdrivande vårdföretag i verksamheten på det sätt vi gör idag. Men den idéburna aktören är ett viktigt komplement.

I Sverige, till skillnad från andra Europeiska länder, har vi en mycket liten del idéburna aktörer som utför välfärdstjänster trots samma EU-regler, säger Catharina Johansson och fortsätter:
– Vi ser att man genom att sluta avtal med en idéburen aktör kan skapa andra mervärden för medborgaren. I vårt avtal med Bräcke Diakoni får vi även tillgång till andra civilsamhälleaktörers insatser såsom Röda korset och Frälsningsarmen, eftersom man har ett väl upparbetat nätverk i kommunen. Det höjer livskvaliteten för våra äldre invånare och det menar vi att vårt samarbetet har lyckats med.

 

Verksamheten på Ginstgården fortsätter som vanligt och processen lär tas upp igen först senare i sommar.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!