Orsaken till brobygget var för att den gamla bron inte hade full bärighet och var för smal för att rymma gång- och cykelbana. Arbetet beräknas vara klar till våren 2015.