Borås Stad förenklar och förbättrar sin service till medborgarna genom användning av den webbaserade tjänsten Infracontrol Online. Redan 2010 anslöt man mätutrustning för trafik. Sedan i höstas använder man tjänsten för kvalitetssäkring av schakttillstånd. Nu har man lanserat app och formulär på sin hemsida för hantering av felanmälningar och snart sätts första parkeringsledningssystem i drift.

Michael Dahlander, enhetschef på Borås Stads tekniska förvaltning, säger att det är bra med en tjänst som är speciellt utvecklad för en kommuns tekniska förvaltnings behov av samordning och kvalitetssäkring:

– Många av de ärenden som hanteras i vår stad handlar om drift och underhåll av samhällets infrastruktur. Samtidigt är många inblandade i hanteringen av dessa ärenden. Därför behövs en samlande tjänst som Infracontrol Online. Det är också mycket betydelsefullt för oss att vara en del av Infracontrol Community där vi kan utbyta erfarenheter inom just vårt område med de andra medlemmarna.

Smartare trafikmätning

Borås Stad har i samarbete med Infracontrol tagit fram en ny typ av cykelbarometer som varit i drift sedan 2011. Förra året visade mätningarna på en ökning med imponerande 45% jämfört med 2012, då 295 000 cyklister registrerades.

– Det är väldigt roliga siffror. Det är ju det här vi jobbar för och får nu ett kvitto på att det som görs ger effekt, berättar enhetschef Jan-Åke ”Hugo” Claesson i en artikel i Borås Tidning den 14 december 2014.

Cykelbarometrarna som sedan dess kompletterats med fem fordonsmätstationer är anslutna till Infracontrol Online där trafikdatan samlas, lagras och presenteras. Samtidigt får man en enkel och effektiv driftövervakning av utrustningen och larm vid eventuella fel.

Enklare hantering av felanmälningar

I december 2014 började man även använda Infracontrol Online för mottagning och hantering av felanmälningar, berättar Michael Dahlander:

– Infracontrols mobilapp och formulär på vår hemsida gör det enklare för våra invånare att rapportera fel. Tjänsten gör det också mycket enklare för oss att bevaka åtgärdandet av de ärenden som kommer in. Syftet är att effektivisera verksamheten så att vi kan ge en ännu bättre service till medborgarna.

Full kontroll över schakttillstånd

Borås Stad har även valt att dra nytta av ärendehanteringen i Infracontrol Online för att förenkla och kvalitetssäkra sin hantering av schakttillstånd.

– Alla som beställer eller ska utföra ingrepp i gatu- och parkmark måste ansöka om tillstånd, berättar Michael Dahlander. Det kan t.ex. handla om schakt efter vattenläcka eller fiberförläggning. Här såg vi en bra möjlighet att förenkla med hjälp av Infracontrols tjänst.

När entreprenören skickar in en ansökan godkänner tekniska förvaltningen denna och lämnar tillbaka ett beviljat tillstånd. När arbetet är klart lämnar entreprenören en anmälan om återställning, vilken sedan beställs och utförs av Tekniska Förvaltningens återställningsentreprenör.

– Det är som en stafettpinne som skickas i varje steg, säger Jonas Bratt. Ansvariga personer får en notifiering via epost när ett ärende flyttas mellan kategorier eller ärendeansvariga. Man får full kontroll över hela processen.

Parkeringsledning för bättre miljö

Inom de närmsta veckorna kommer Boråsarna dessutom att få glädje av Infracontrol Onlines funktion för parkeringsledning, då P-bolaget i Borås ansluter ett första P-hus och tre skyltar till tjänsten

– Ett parkeringsledningssystem gör det enklare för bilister att snabbt hitta en ledig parkering, säger Jonas Bratt. Därmed minskas söktrafik och man kan behålla ett levande centrum med god framkomlighet och lugn miljö.