I dag har Borås Stad, Västsveriges näst största stad, träffat en överenskommelse med Sverigeförhandlingen om Götalandsbanan. Med en restid på max 35 minuter mellan Göteborg och centrala Borås binder höghastighetsbanan samman två viktiga knutpunkter längs ett nytt arbetsmarknadsstråk.

För att få ut mesta möjligt av samhällsbyggnadsprojektet Götalandsbanan så är ett centralt stationsläge med så lite barriäreffekter som möjligt viktigt för Borås – och för kommunerna längs stråket. Borås växer redan i dag i de attraktiva centrala delarna och med en rätt placerad station kan centrum växa sig ännu starkare.

– Det här handslaget ger oss viktiga förutsättningar att fortsätta bygga ett attraktivt, hållbart och konkurrenskraftigt Borås. I dag lägger vi en viktig byggsten i det största samhällsbyggnadsprojektet i Sverige på 150 år, säger Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande, Borås Stad.

För att göra störst nytta för dem som bor och verkar i Borås bör stationen vara en del av en utvidgad stadskärna. En nära koppling med nuvarande Borås resecentrum är viktig för att resenärer i kollektivtrafiken och på Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan och Kust-till-kustbanan ska kunna göra så snabba och bekväma byten som möjligt.

Götalandsbanan är ett unikt projekt som skapar tillväxt genom regionförstoring. Med en station på Landvetters internationella flygplats ökar tillgängligheten till resten av Sverige och världen.

Rätt placerad flyttar höghastighetsbanan resor från väg och flyg till järnväg vilket förbättrar miljö och klimat för alla. Därför bör Götalandsbanan både ge en konkurrenskraftigt kort restid mellan ändpunkterna Stockholm–Göteborg och mellan städerna längs stråket.

– Vi är mycket glada att i dag kunna presentera en överenskommelse med Borås, Västsveriges näst största stad. Borås har ett expansivt näringsliv som behöver god tillgänglighet och många nya bostäder. Vi har nu nått överenskommelser med samtliga berörda kommuner längs järnvägens sträckningar utanför storstäderna. Sammanlagt betyder det tolv stationer och drygt 106 000 bostäder, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Parterna är överens om att stationen i Borås ska placeras centralt eller centrumnära.

– För Borås och vår arbetsmarknadsregion är ett centralt stationsläge bäst. Det innebär ett läge avgränsat av rutnätsstaden, nuvarande resecentrum och motorvägen. Ett centrumnära läge för stationen skulle kunna innebära en placering direkt söder om motorvägen, på Lusharpan eller något öster ut. Så att stationsområdet kan länkas samman med nuvarande centrum på ett naturligt sätt, säger Ulf Olsson.

– En central eller centrumnära station på höghastighetsjärnvägen i Borås är angelägen och innebär ett stort lyft för dagens och morgondagens pendlare både i riktning mot Göteborg och mot Jönköping. Arbetsmarknaden i stråket kommer att växa och det är precis vad den här satsningen handlar om, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Genom dagens överenskommelse får Borås Stad ett avgörande inflytande över placering på den kommande stationen.

Borås Stad förbinder sig å sin sida att bygga 12 500 nya bostäder fram till 2035 och medfinansiera projektet med 120 miljoner kronor. Dessutom betalar Borås Stad en förskottering på 108 miljoner kronor som kommunen får tillbaka när Borås har uppfyllt bostadsmålet.

Restider Borås med tåg på höghastighetsjärnvägen från Borås till …

… Göteborg med höghastighetståg 20 min

… Göteborg med snabba regional tåg 35 min

… Landvetter 15 min

… Jönköping 25 min

… Linköping 50 min

… Stockholm 115 min

Alla tider är preliminära och cirkatider.

Borås stad webbsände pressträffen och kan ses nedanför.