Borås

Bh-fabrik får prestigefullt pris – årets industriminne 2022

Bh-fabriken i Borås var en gång Sveriges största bh-tillverkare, och den funktionalistiska byggnaden bär på berättelser om textilindustrin och de som arbetade där. Idag kan besökare ta del av samtida konst med fotoutställningar och verk av vår tids främsta textilkonstnärer. I år tilldelas Abecita of Sweden utmärkelsen Årets industriminne.

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2022 till Abecita of Sweden AB, f.d. AB Corsettindustri, kvarteret Glesvingen 12 i Borås. Utmärkelsen, som delades ut första gången 1995, syftar till att uppmärksamma vårt industriella kulturarv och viktiga insatser som görs för att vårda och förmedla detta.

Priset motiveras av att Abecita of Sweden/AB Corsettindustri representerar en bransch som spelade en viktig del av det moderna Sveriges framväxt efter andra världskriget. Kvarteret Glesvingen 12 och berättelser vittnar om kvinnokraften inom den svenska tekoindustrin. Industriarvet har omhändertagits och tillgängliggjorts och produktionslokalerna samspelar idag med konst vars tematik som anspelar på företagets textila historia.

Vid 1950-talet var Borås en expanderande stad med en stark textil- och konfektionsindustri. I efterkrigstiden blev fabrikstillverkade kläder en vardagsvara för alla. Med 1960- och 70-talens strukturomvandling och konkurrens från låglöneländer kom tekokrisen. Tiotusentals arbetstillfällen gick förlorade i Boråsområdet. Statliga hjälpåtgärder hjälpte föga och få företag klarade konkurrensen.

AB Corsettindustri grundades 1932. 1970 bytte företaget namn till Abecita of Sweden AB och tio år senare köptes fabriken av konkurrenten Swegmark, produktionen kunde fortsätta och produkterna dominerade bh-tillverkningen i Sverige. Företagsägarna Bengt och Berit Swegmark skapade Abecita Popkonst & Foto i den forna bh-fabriken 2008. Besökaren kan ta del av industriarvet och konst med samtida fotografier och textila verk från samtliga nordiska pristagare av The Nordic Award in Textiles, Nordens största pris för textil konst.

 

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se