Borås

Vattenläckor i Borås – Boende uppmanas koka sitt vatten

2022-05-31 kl 15:33

VIKTIGT MEDDELANDE TILL BOENDE i Frufällan, Sparsör, Fristad och Borgstena

Det finns risk för att dricksvattnet kan vara otjänligt p.g.a. bakterier i vattnet. Borås Energi och Miljö har haft driftstörningar på leveransen av dricksvatten till dessa områden. Nu när vi driftsätter ledningen igen finns det risk för bakterier i ledningsnätet.

Berörda områden sedan tidigare av kokningspåbud är Norra delen av Sjöbo, Tosseryd och Ekeryda. Dessa områden kompletteras nu alltså med kokningspåbud även i Frufällan, Sparsör, Fristad och Borgstena. Se kartor längst ner på sidan.

Drick eller använd inte vattnet till matlagning utan att först koka det. Ett uppkok av vattnet räcker.

Utan risk för hälsan kan vattnet användas för personlig hygien, disk, klädtvätt, rengöring och spolning av toalett. Undvik dock tills vidare att bada småbarn i okokt vatten. Spolning av ledningsnätet kommer att ske och vattenprover tas. Kokningspåbudet gäller tills Borås Energi och Miljö AB meddelar att vattnet åter är tjänligt.

Meddelande om att vattnet går att dricka igen lämnas via sms, via hemsidan samt via radio Sjuhärad och Borås Tidning.

Spara på vatten

Med tanke på att vi inte kan fylla på dricksvattennätet med full kapacitet, uppmanar vi fortsatt boråsarna att vara sparsamma med dricksvattnet och framför allt använda vatten till matlagning, dryck och hygien.

OBSERVERA att spolposter som sattes upp igår är borttagna eftersom alla hushåll har vatten igen.

————————————————-

2022-05-31 kl 07:20
Karta över områden med kokpåbud – n
orra delen av Sjöbo, Tosseryd och Ekeryda

Se karta längst ner på sidan vilka områden som gäller.

Se information från Livsmedelsverket på flera språk om vad som gäller vid kokning av dricksvatten.
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten/nar-du-maste-koka-dricksvattnet

————————————————-

2022-05-30 kl 23:54

En av de läckor som uppstod på dricksvattennätet under eftermiddagen är nu åtgärdad. Detta innebär att dricksvattennätet återigen kan fyllas på med vatten.

Kokpåbud till boende på norra delen av Sjöbo, Tosseryd och Ekeryda.

Det finns risk för att dricksvattnet kan vara otjänligt p.g.a. bakterier i vattnet.

Driftstörningen som har varit på leveransen av dricksvatten till dessa områden kan ha orsakat att det finns risk för bakterier i ledningsnätet då ledningen åter kommer i drift. Berörda områden är Norra delen av Sjöbo, Tosseryd och Ekeryda.

Drick eller använd inte vattnet till matlagning utan att först koka det. Ett uppkok av vattnet räcker. Utan risk för hälsan kan vattnet användas för personlig hygien, disk, klädtvätt, rengöring och spolning av toalett. Undvik dock tills vidare att bada småbarn i okokt vatten.

Spolning av ledningsnätet kommer att ske och vattenprover tas.

Kokningspåbudet gäller tills Borås Energi och Miljö AB meddelar att vattnet åter är tjänligt. Meddelande om att vattnet går att dricka igen lämnas via sms, via hemsidan samt via radio Sjuhärad och Borås Tidning.

Spara på vatten

Med tanke på att vi inte kan fylla på dricksvattennätet med full kapacitet, uppmanar vi fortsatt boråsarna att vara sparsamma med dricksvattnet och framför allt använda vatten till matlagning, dryck och hygien.

————————————————-

2022-05-30 kl 21:50
Uppdaterat läge

Intensivt arbete pågår med att lokalisera läckorna som är på ledningarna ut från Sjöbo Vattenverk. Material och reservdelar är på väg till arbetsplatsen för att påbörja reparationsarbetet så fort läckorna är lokaliserade.

Reservvatten till drabbade kunder

Ett par områden som är helt utan vatten är Tosseryd, Ekeryda och norra delen av Sjöbo. Vi bedömer att det rör sig om ca 350 hushåll. Vattenposter kommer att öppnas upp i områdena under kvällen. Vattenposterna kommer placeras i Frufällan, Skogsrydsvägen112 samt Norra Sjöbogatan 75.

Spara på vatten

Med tanke på att vi inte kan fylla på dricksvattennätet med full kapacitet, uppmanar vi fortsatt boråsarna att vara sparsamma med dricksvattnet och framför allt använda vatten till matlagning, dryck och hygien.

————————————————-

2022-05-30 kl 20:05
Uppdaterat läge gällande dricksvattenleveranserna i Borås

Sedan 18-tiden på måndagskvällen levereras dricksvatten åter ut i dricksvattennätet. En av orsakerna till pågående driftstörning är läckage på huvudledning som matar ut dricksvattnet från Sjöbo vattenverk. Läckan är nu sektionerad och vatten matas ut via en annan utmatningsledning. Men i och med sektioneringen har vi inte full kapacitet av påfyllnad av dricksvattnet till dricksvattennätet.

Just nu pågår schaktning och därefter kommer

reparationsarbete av ledningarna påbörjas under kvällen/natten.

Reservvatten till drabbade kunder

Ett par områden som är helt utan vatten är Tosseryd, Ekeryda och norra delen av Sjöbo. Vi bedömer att det rör sig om ca 350 hushåll. Vattenposter kommer att öppnas upp i områdena under kvällen. Vattenposterna kommer placeras i Frufällan, Skogsrydsvägen 112 samt Norra Sjöbogatan 75.

Spara på vatten

Med tanke på att vi inte kan fylla på dricksvattennätet med full kapacitet, uppmanar vi fortsatt boråsarna att vara sparsamma med dricksvattnet och framför allt använda vatten till matlagning, dryck och hygien.

————————————————-

2022-05-30 kl 16:05

Omfattande driftstörning på dricksvattenleveranserna i Borås

Vid kl 15:00 inträffade ett läckage på en av huvudledningarna som levererar ut dricksvatten från Sjöbo vattenverk till boråsarna. Just nu har vi en omfattande driftstörning på dricksvattenleveranserna i Borås.

Vi ber boråsarna att inte använda dricksvattnet i onödan utan enbart använda dricksvattnet till mat och dryck.

Vi kommer på hemsidan löpande uppdatera om gällande driftstatus.

Mer information, tryck HÄR.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se