Asylsökande vuxna ska i fortsättningen även kunna få tandvård hos privata tandläkare. Det beslutade vårdstyrelsen idag.

Redan i våras ändrade landstinget reglerna så att det blev möjligt för asylsökande barn att kunna få tandvård hos både Folktandvården och privattandläkare. Lagen satte då stopp för att ge vuxna asylsökande samma möjlighet. I juni beslutade regeringen om en ändring i förordningen och gav landstingen möjlighet att teckna avtal med privata tandläkare om att få ersättning för asyltandvård.

– Det är mycket positivt att även privattandläkarna nu tillsammans med Folktandvården kan vara med och erbjuda en god tandvård också för de asylsökande. Genom beslutet kan vi nu förbättra tillgängligheten, säger vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP)

De nya reglerna innebär att privattandläkare, efter att ha tecknat avtal med landstinget, har möjlighet att behandla asylsökande vuxna. De vuxna patienterna erbjuds akut tandvård och tandvård som inte kan anstå, till skillnad från asylsökande barn som har rätt till samma tandvård som barn födda i Sverige. Besöksavgiften för patienten bestäms av Migrationsverket och är i dag 50 kr.

De nya reglerna börjar gälla den 1 november 2016.

(SD) reserverade sig och yrkade på avslag.