Sverige

Antalet viltolyckor ökar – så här undviker du dem

2017 inträffade fler viltolyckor än någonsin tidigare, och om man tittar på Nationella Viltolycksrådets statistik så ser den negativa trenden dessvärre ut att fortsätta även detta år. Hittills har närmare 38 000 olyckor registrerats och då har inte de värsta månaderna för viltolyckor passerat än. Även om djur i det vilda är oberäkneliga och svåra att förutse så finns det några åtgärder och riktlinjer du kan följa för att minimera riskerna för att köra på vilt.

Många viltolyckor inträffar under försommaren, men allra flest olyckor brukar inträffa under hösten och vintern, mellan oktober – december. Olyckorna på hösten sker inte minst på grund av brunsttider, men mörkret är också en högst bidragande orsak till att fler fordon kör på vilt.

Bra sikt är extremt viktigt för att undvika kollision med vilda djur men mörkret gör det betydligt svårare att upptäcka saker längs vägen innan det är för sent. Med bra bilbelysning kan man däremot förlänga sin reaktionstid och därmed i större utsträckning undvika viltolyckor, säger Marcus Fredriksson, VD på bilreservdelsbolaget mekster.se.

En konkret sak du som bilförare kan göra för att minimera riskerna för viltolyckor är att montera på bra extraljus på bilen. Djurs ögon är utrustade med ett reflekterande cellager vilket gör dem lättare att upptäcka i god tid med bra belysning eftersom skenet från extraljusen reflekteras i deras ögon. Extraljusen förlänger din sikt och ökar därmed din reaktionstid. Om du t.ex. kör 100 km/h så avverkar du 28 meter per sekund. Det innebär att för varje 100 meter du utökar din sikt får du 3 sekunder extra på dig att reagera på det du ser, vilket kan vara livsavgörande i dessa sammanhang.

Andra försiktighetsåtgärder du kan ta till för att minimera risken för att köra på vilt är att:
Inte blända av extraljus och helljus för tidigt.
Hålla koll på viltvarningsskyltar och viltstängsel.
Anpassa hastigheten efter rådande förhållanden.
Låta bli att tuta om du ser en älg då en skrämd älg kan bete sig oberäkneligt.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se