Sverige

  • Foto: Sjöfartsverket

Brandbekämpning med äldre helikoptrar möjlig – men med inverkan på nuvarande beredskapsförmåga

Det är teoretiskt möjligt att göra en eller två av Sjöfartsverkets avvecklade räddningshelikoptrar av typen Sikorsky S76 operativa för att bekämpa skogsbränder inom ett par månader – men det skulle ge negativ inverkan på beredskapsförmågan för de nuvarande räddningshelikoptrarna. Det visar en utredning som Sjöfartsverket genomfört på uppdrag av regeringen.

– Sjöfartsverket är positivt inställt till att undersöka möjligheterna till mernyttjande av räddningshelikoptrar vid till exempel skogsbränder. Sjöfartsverket kan redan nu med kort varsel hjälpa till med flygande resurser vid skogsbränder, till exempel evakuering av människor från luften, transport av räddningspersonal eller rekognoscering, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket.

I augusti 2018 gav regeringen i uppdrag åt Sjöfartsverket att undersöka möjligheterna att använda verkets räddningshelikoptrar som brandbekämpningsresurs. Svar ska lämnas senast 31 december 2018. En del av utredningen, som nu har redovisats för regeringen, berör frågan om de äldre helikoptrar av typen S76 som Sjöfartsverket förfogar över kan bli operativa och vid behov bidra till brandbekämpning redan under 2018.

Under åren 2013 – 2015 bytte Sjöfartsverket helikoptertyp inom räddningshelikopterverksamheten. Den tidigare använda helikoptertypen Sikorsky S76 ersattes av Agusta Westland AW139. Fyra helikoptrar av typen S76 finns ännu i Sjöfartsverkets ägo. Två av S76-helikoptrarna kan göras operativa för brandsläckning inom ett par månader, visar utredningen.

– Det skulle ge negativa effekter på den nuvarande sjö- och flygräddningsförmågan i form av att beredskapen skulle gå ner från fem till fyra eller tre baser under ett par månaders tid, detta då den ordinarie underhållsorganisationen skulle bli hårt ansträngd för att göra S76:orna luftvärdiga samtidigt som personalen i flygande befattningar skulle behöva kompetensutvecklas för att kunna genomföra brandsläckningsuppdrag, säger Mattias Hyllert.

Sjöfartsverket kan redan nu hjälpa till med helikoptrar vid skogsbränder, till exempel för evakuering av människor från luften, transport av räddningspersonal eller rekognoscering vid skogsbränder.

– Genom sjö- och flygräddningsuppdraget, där flera flygande enheter emellanåt används samtidigt i ett begränsat geografiskt område, har Sjöfartsverket erfarenhet av att leda och koordinera flygande resurser. Vi kan även bistå med att planera logistik och infrastruktur för flygande brandsläckningsresurser. Detta är förmågor som vi redan har bidragit med, säger Mattias Hyllert.

Fakta om Sjöfartsverkets räddningshelikopterverksamhet
Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar är baserade på fem baser i landet (Säve, Kristianstad, Visby, Norrtälje och Umeå) och är resurser för statlig sjö- och flygräddning för hela det svenska territoriet. Räddningshelikoptrarna är i beredskap dygnet runt, året om och bemannas av fyra personer: två piloter, en vinschoperatör och en ytbärgare.

I november 2011 beslutade riksdagen enhälligt att Sjöfartsverket skulle överta ansvar och drift av räddningshelikopterverksamheten i Sverige. Räddningshelikoptrarna hade från år 2004 fram till 2011 opererats av det privatägda bolaget Norrlandsflyg på uppdrag av Sjöfartsverket. Innan dess hade Försvarsmakten uppdraget att utföra de civila sjö- och flygräddningens helikopterinsatser. Politiska beslut under 1990- och 2000-talet innebar dock att Försvarsmaktens möjlighet att stötta det civila samhället med räddningshelikopterresurser succesivt kommit att minska.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se