Borås Stads myndighetsutövning och service till företagen får ett dåligt resultat i den senaste mätningen av Nöjd-kund-index, (SKL:s undersökning Insikt), som genomfördes under våren. Sämst tycker företagarna att det fungerar med effektiviteten när de söker serveringstillstånd. Även när det gäller bygglov ligger resultatet lågt.

– Det är mycket viktigt för oss att näringlivet upplever företagsklimatet i Borås som positivt, och det här visar att vi har misslyckats på viktiga områden. Vi tar resultatet på stort allvar och har redan inlett ett arbete med att förbättra vår service, säger kommunchef Svante Stomberg.

Medelvärdet bland de kommuner som deltog i Insikt är 68 av 100 möjliga. Borås Stad hamnade på 62.

– Enligt SKL är även 62 ett godkänt resultat, men för oss räcker det inte. Vi kan mycket bättre än så, säger Svante Stomberg.

Tommy Jingfors är chef för Fritid- och folkhälsoförvaltningen som har ansvar för serveringstillstånden.

– Självklart är vi inte nöjda med resultatet. Vi har en hemläxa att göra när det gäller vårt bemötande och hur vi kommunicerar. Vi har inte varit tillräckligt bra helt enkelt. Våra handläggningstider ska kortas. Nu kavlar vi upp ärmarna och antar utmaningen, säger Tommy Jingfors.

Borås Stad har också inlett ett övergripande förbättringsarbete. Bland annat samlades den 25 augusti förvaltningschefer, handläggare, politiker och kommunikatörer för att hitta nya sätt att göra förbättringar.

– Framåt är dialogen med företagen om hur Borås Stad kan hjälpa företagen att lyckas i fokus. Nästa steg är att göra djupintervjuer med företagarna för att få en bättre förståelse för resultatet, säger näringslivsutvecklare Sara Thiel.

På några områden har Borås Stad förbättrat sitt betyg. Till exempel har brandtillsynen utvecklat det personliga mötet, vilket märks med rejält förbättrade resultat sedan den föregående mätningen 2011.