Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht presenterar nyheter till de norrländska mjölkbönderna på presskonferens vid Luleå mejeri. Han beskriver att krisen för de svenska mjölkbönderna framförallt beror på en överproduktion och det ryska handelsembargot.

– Vi behöver extra åtgärder för att överbrygga fram till dess att vi har en vändning, men vi måste förhålla oss till EU:s begränsningar kring statsstödsregler, säger Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister.

Regeringens budget som presenteras den 21 september innehåller bland annat att man tänker betala ut maxbeloppet för det så kallade Norrlandsstödet till mjölkbönder. Från dagens nivå är det ytterligare 14 miljoner.

– Det är positivt och jag uppskattar att regeringen vill göra riktade åtgärder för oss mjölkbönder, men man måste komma ihåg att maxnivån har varit densamma i 20 år och urholkats med 23 procent kopplat till inflationen, säger Henrik Wahlberg, ordförande, Norrmejerier.

Andra åtgärder som också kommer i budgeten är 500 miljoner i kreditgarantier till svenska mjölkbönder, det blir även kompensation till mjölkbönderna för den dieselskattehöjning som sker vid årsskiftet, 10 miljoner till rådgivning för unga bönder, ett klövvårdsbidrag, satsningar på ekologisk odling, innovation och export riktat till jordbruket.

Henrik Wahlberg är dock bekymrad över att åtgärderna inte är mer kraftfulla då rapporter från både Jordbruksverket och EU-kommissionen betonar att det behövs ytterligare åtgärder till Eus ytterområdet, dvs Norrland för att upprätthålla mjölkproduktionen efter att produktionskvoterna släpptes fria den 1 april 2015.

– Vi producerar mjölk- och mejeriprodukter under helt andra villkor än i Mellaneuropa och även jämfört med södra Sverige. Transportkostnaderna är avsevärt högre och våra gårdar har en begränsad storlek. Det har jag idag skickat med landsbygdsministern att ta med till mötet mellan jordbruksministrarna i Bryssel i början på september, säger Henrik Wahlberg.