Borås

Viskaforshem vill ha 2 % i hyrespåslag

Ett av Borås allmännyttiga bolag, Viskaforshem, kräver ett hyrespåslag med 2 procent inför förhandling med Hyresgästföreningen. Enligt Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson hänvisar bolaget till underhållsbehov och kostnadsökningar på el, vatten och sopor samt övriga köpta tjänster i branschen. Dessutom befinner sig bolaget i en ekonomisk svacka, men som nu börjat vända uppåt.

– Viskaforshem är ett företag som drar en stor skuldbörda sedan tidigare, den långsiktiga betalningsförmågan är svag men de senaste åren har visat på starka resultat mycket tack vare högt driftsnetto och låga räntenivåer, säger Ann-Christin Josefsson.

Företaget har som de flesta bostadsföretag utmaningar när det gäller underhåll. Men fortsatt gynnsamma förhållanden i allmänhet väger upp detta, enligt Ann-Christin Josefsson.

– Räntorna väntas hålla sig på en fortsatt låg nivå. Mycket talar för att det är frågan om ännu ett år med låga hyreshöjningar för Sveriges hyresgäster. Viskaforshems hyresgäster utgör inget undantag. Vi arbetar för en rimlig hyreshöjning och tar vårt ansvar.

Det av bolaget begärda hyrespåslaget innebär att en lägenhet på 60 kvadratmeter med genomsnittlig kvadratmeterhyra får ett hyrespåslag på 99 kronor i månaden. Datum för förhandling är den 27 februari.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!